تبلیغات
نگین ولایت - عید بازگشت به سوی خدا مبارک

نگین ولایت
من مست شراب دل روحانی خویشم/مجنون علی رهبر عرفانی خویشم/هرچند حیا می کنم از دلبر دلها/ دلبسته ی دلدار خراسانی خویشم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
مطالب اخیر
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

الهی فطرمان را فاطر/ ایمانمان را فاخر

روحمان را طاهر/ اماممان را ظاهر

و یارانمان را باهر بگردان

استشمام رایحه معطر عید فطر؛ عید بازگشت به سوی حق تعالی، بر فطرت پاکتان مبارکبادنوشته شده در یکشنبه 29 مرداد 1391 توسط کوثر مجاهد
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Nasr19