تبلیغات
نگین ولایت - زندگی زیبای آقا...

نگین ولایت
من مست شراب دل روحانی خویشم/مجنون علی رهبر عرفانی خویشم/هرچند حیا می کنم از دلبر دلها/ دلبسته ی دلدار خراسانی خویشم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
مطالب اخیر
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

برگزیده ای از : وبلاگ زندگی زیبای رهبری

دانه های برنج را که دانه دانه از روی پارچه ی سفید جمع می کند، دانه های جمع شده را که می ریزد کنار غذای هنوز خورده نشده، تازه می فهمم کشیده شدن امتداد آن پارچه سفید از روی میز تا روی پاهایش، برای تمیز ماندن عبایش نیست؛
برای تمیز ماندن برنج هاست که از قاشق که می افتند، از خوردن نیفتند

با یک دست و آن هم با دست چپ، غذا خوردن سخت است؛ گاهی برنج ها می ریزد دیگر

 سهم ما دخترها، از تصاویر افطار کردن آقا، دیدن از طبقه ی بالا بود، جایی کنار نرده ها که آقا میانه ی شامشان سر بلند کردند و با دیدن دخترها، با خنده گفتند نیفتید!
بعد شام و وقت رفتن هم، حواسشان بود که سر بلند کنند و دستی هم به خداحافظی برای ما تکان دهند...

 نوشته شده در چهارشنبه 2 فروردین 1391 توسط کوثر مجاهد
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Nasr19