تبلیغات
نگین ولایت - قوانین ده گانه شهید علمدار

نگین ولایت
من مست شراب دل روحانی خویشم/مجنون علی رهبر عرفانی خویشم/هرچند حیا می کنم از دلبر دلها/ دلبسته ی دلدار خراسانی خویشم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
مطالب اخیر
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

10 قانون تربیتی جانباز شهید سید مجتبی علمدار برای تقرب به خدا به مناسبت شهادت وی در 11 دی.


قانون اول:خداوندا! اعتراف می کنم به این که قرآن را نشناختم و به آن عمل نکردم پس حداقل روزی ۱۰ آیه قرآن را باید بخوانم، اگر روزی کوتاهی کردم و به هر دلیل نتوانستم این ۱۰ آیه را بخوانم روز بعد باید حتما یک جزء کامل بخوانم..
تاریخ اجراء: ۴/۵/۱۳۶۹

قانون دوم:پروردگارا اعتراف می کنم از این که نمازم را به معنا خواندم و حواسم جای دیگری بود در نتیجه دچار شک در نماز شدم پس حداقل روزی دو رکعت نماز قضا باید بخوانم اگر به هر دلیل نتوانستم این دو رکعت نماز را بخوانم روز بعد باید نماز قضای یک ۲۴ ساعت را بخوانم..
تاریخ اجراء: ۱۱/۵/۱۳۶۹

قانون سوم:خدایا اعتراف می کنم از این که مرگ را فراموش کردم و تعهد کردم مواظب اعمالم باشم ولی نشد پس حداقل هر شب قبل از خواب باید دو رکعت نماز تقرب بخوانم اگر به هر دلیل نتوانستم روز بعد باید ۲۰ ریال صدقه و ۸ رکعت نماز قضا به جا بیاورم..
تاریخ اجراء: ۲۶/۵/۱۳۶۹

قانون چهارم:
خدایا اعتراف می کنم از این که شب با یاد تو نخوابیدم و بهر نماز شب هم بیدار نشدم پس حداقل در هر هفته باید دو شب نماز شب بخوانم و بهتر است شب پنج شنبه و شب جمعه باشد اگر به هر دلیل نتوانستم شبی را به جا بیاورم باید به جای هر شب ۵۰ ریال صدقه و ۱۱ رکعت نماز را به جا بیاورم..
تاریخ اجراء: ۱۶/۶/۱۳۶۹

قانون پنجم:
خدایا اعتراف میکنم به اینکه (خدا میبیند ) را در همه کارهایم دخالت ندادم و برای عزیز کردن خود کار کردم پس حداقل در هر هفته باید دو صبح زیارت عاشورا و صبح های جمعه سوره الرحمن را بخوانم. اگر به هر دلیلی نتوانستم زیارت عاشورا را بخوانم باید هفته بعد ۴ صبح زیارت عاشورا و یک جز قرآن بخوانم و اگر صبح جمعه ای نتوانستم سوره الرحمن بخوانم باید قضای آن را در اولین فرصت به اضافه ۲ حزب قرآن بخوانم..
تاریخ اجراء: ۱۳/۷/۱۳۶۹

قانون ششم:
حداقل باید در آخرین رکوع و در کلیه سجده های نمازهای واجب صلوات بفرستم پس اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را انجام دهم باید به ازای هر صلوات ۱۰ ریال صدقه بدهم و ۱۰۰ صلوات بفرستم..
تاریخ اجراء: ۱۸/۸/۱۳۶۹

قانون هفتم:حداقل باید در هر بیست و چهار ساعت ۷۰ بار استغفار کنم پس اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را انجام دهم در بیست و چهار ساعت بعدی باید ۳۰۰ بار استغفار کنم و باز هم ۳۰۰ به ۶۰۰ تبدیل می شود..
تاریخ اجراء: ۳۰/۹/۱۳۶۹

قانون هشتم:هر کجا که نماز را تمام میخوانم باید ۲ روز روزه بگیرم، بهتر است که دوشنبه و پنجشنبه باشد پس اگر به هر دلیل نتوانستم این عمل را انجام دهم در هفته بعد باید به جای دو روز ۳ روز و به ازای هر روز ۱۰۰ریال صدقه بپردازم..
تاریخ اجراء: ۱۹/۱۱/۱۳۶۹

قانون نهم:
در هر روز باید ۵ مسئله از احکام حضرت امام(رحمت الله علیه) را بخوانم پس اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را انجام دهم روز بعد باید ۱۵ مسئله را بخوانم..
تاریخ اجراء: ۱۴/۱/۱۳۷۰

قانون دهم:در هر بیست و چهار ساعت باید ۵ بار تسبیحات حضرت زهرا(سلام الله علیها) برای نماز های یومیه و ۲ بار هم برای نماز قضا بگویم پس اگر به هر دلیل نتوانستم این فریضه الهی را انجام دهم باید به ازای هر یکبار ۳ مرتبه این عمل را تکرار کنم..
تاریخ اجراء: ۱۵/۳/۱۳۷۰نوشته شده در یکشنبه 11 دی 1390 توسط کوثر مجاهد
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Nasr19